Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemformer i specialafdelingen

Mellemformer i specialafdelingerne

I Børne og undervisningsministeriets vejledning om mellemformer 2021, beskrives mellemformer som ”undervisningstilbud, der tilrettelægges under folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen i folkeskolen”.

Vi arbejder også med mellemformer på specialafdelingerne, selvom det falder lidt udenfor beskrivelsen herover, hvor mellemformer ligger et sted mellem almen og special.

Vores mellemformer er tilbud til elever, som har brug for noget særligt i en periode. Det kan være social træning, angsthåndtering, selvforståelsesforløb, forberedelse til livet efter skolen eller træning i mere praktiske eller fysiske færdigheder.

A-teamet, som er tilknyttet udskolingen på afd. E, har lang erfaring i at støtte elever med angst og skolevægring tilbage til skolen. Mini-A, afd. E, og Mellemform afd. D er nyopstartet i skoleåret 22/23 og vi er netop nu i gang med at gøre os erfaringer.