Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores navn, logo, kerneopgave og motto

Vores specialafdelinger har eksisteret i mange år, men i 2022 har vi fået et fint nyt navn og et flot nyt logo. Det er vigtigt for os, at vores navn tydeligt viser vores ambitioner om at være autisme-specialiserede indenfor skoleområdet. Vi ønsker at signalere udadtil, at vi fortsat vil arbejde for at være opdaterede på den nyeste viden indenfor autismeområdet og fortsat møder vores elever på en højtspecialiseret og ambitiøs måde med forståelse for og anerkendelse af de særlige forudsætninger børn med autisme har hver især.

 

Og netop vores logo skal vise at vores elever har nogle helt særlige kognitiveLogo forudsætninger. Det kalder på en kærlig vedvarende nysgerrighed hos de voksne der skal samarbejde med dem, da hverdagen kan være udfordrende og krævende, men med den rigtige pædagogiske tilgang også kan åbne op for de potentialer, de ressourcer og de kreative evner eleverne også rummer.

 

Vi har, ledelse, konsulenter og medarbejdere, gennem en længere proces arbejdet på at formulere vores kerneopgave. Vores kerneopgave er: ”Vi arbejder specialpædagogisk på at udvikle vores elever til selvstændige individer med mestringsstrategier, modstandskraft og en oplevelse af livsduelighed.” Vi er en skole med et fagligt fokus, men vi vil gerne fremhæve vores vægtning af det faglige, personlige og sociale område, som vi sidestiller i vores arbejde, da kompetencer indenfor alle tre områder er helt centrale for at vi kan sende hele og kompetente mennesker videre ud i livet efter endt folkeskoletid.

Vi stræber efter at arbejde med en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang i mødet med vores elever, og altid tage udgangspunkt i det vi ved de kan og det, de er motiveret for. Desværre oplever vi at en del af de elever vi modtager har mange erfaringer med sig, hvor de har oplevet at fejle og ikke slå til, i de miljøer de tidligere har være en del af. Vi har derfor et stort fokus på at skabe mulighed for succes og fejre de små sejre med eleven. Derfor har vi et motto, der hedder ”Tro på dig selv,- vi ved, du kan!”.