Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Åben skole

Åben skole i Låsby

Som en del af åben skole skal skolerne åbne sig overfor det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

Samarbejdet skal bidrage til:

  • at eleverne lærer mere,
  • at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Elevernes læring

Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.

Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Den lokale sammenhængskraft og elevernes kendskab til lokalområdet

Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft. Det skal også bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer. Samarbejdet skal planlægges så det understøtter Fælles Mål for fagene.

På Låsby skole:

På Låsby skole arbejder vi på et tæt samarbejde med de institutioner, foreninger og virksomheder, der lokalt holder til i Låsby, men vi orienterer os også mod muligheder udenfor nærmiljøet med relevante ekskursioner ”ud af huset”.

Aktiviteter og arrangementer justeres og tilpasses løbende, så de står mål med den aktuelle læring der er på dagsordenen for eleverne.

Af konkrete samarbejdsflader kan nævnes:

  • Samarbejde omkring årets byfest med byens øvrige institutioner, foreninger og plejecenter.
  • Samarbejde med kirken i forbindelse med årets højtider.
  • Samarbejde med lokale foreninger omkring idræts aktiviteter.
  • Fælles motionsdag med byens institutioner.
  • Inddragelse af virksomheder i skolens valgfag.
  • mm