MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdspartnere

PPR psykolog, spec
Camilla Nicolaisen
kontaktes igennem skolens ledelse

______________________

Pernille Sund Hingebjerg 
PPR psykolog, almen
kontaktes igennem skolens ledelse

 

______________________

 

Sundhedsplejen på Låsby Skole varetages af
Sundhedsplejerske
Tove Jacobsen 
tove.jacobsen@skanderborg.dk
tlf : 40 40 99 45
______________________

UU-vejleder Låsby Skole
Karsten Pedersen
Mobil: 21 83 49 28
Karsten.s.pedersen@skanderborg.dk

_______________________

UU-vejledning Vejleder i specialklasser  (afd. D og E)
Birgit Petersen
Mobil: 21 83 49 18
Birgit.Petersen@skanderborg.dk