Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO & Klub

Kort beskrivelse af SFO og klub

Låsby SFO 
Vi er en kommunal skolefritidsordning. Med børn fra 0.klasse til 2. Klasse. SFOen har til huse på Låsby Skole i afd.A, i egne lokaler og med stor legeplads. Om eftermiddagen har SFOen rig mulighed for at benytte skolens mange faciliteter. 

SFO og skole 
På Låsby skole vægter vi det tætte samarbejde imellem pædagoger og lærere højt, hvor vi sammen er med til at sikre den lærende og inkluderende dagligdag for børnene 

Start i SFO 
Langt de fleste skal i 0. klasse og SFO på samme tidspunkt. I den første periode er det naturligvis vigtig at børene lære hinanden, personalet og stedet at kende. Derfor kan der forekomme aktiviteter som er målrettet 0.klasse. Men også aktiviteter der er forbeholdt de andre årgange, derved tilgodeser vi både 0 årgang der så har SFO for sig selv, men også 1-2 årgang der så kan komme på opdagelse uden for vores vante rammer.

 
Nogle børn klare skiftet fra børnehave til skole fint. Andre børn er i starten lidt beklemt ved det hele. Dette er naturligvis meget individuelt, men som regel er det en god ide hvis de første dage hos os er korte. 
Fra personalets side er der en forventning om, at børnene i 0.klasse bliver afleveret og hentet af forældrene/voksne i starten. Det er med til at give den nødvendig tryghed og styrker kontakten mellem forældre og personale. 


Klub
Vi er en kommunal skolefritidsklub. Med børn fra 3.klasse til 6. Klasse. Klubben har til huse på Låsby Skole, i egne lokaler og stor legeplads lige udenfor. Om eftermiddagen har klubben rig mulighed for at benytte skolens mange faciliteter. 
Vores 5-6 årgang holder til i eget lokale i klubben. Da det er vigtig de ældste får lov til at være de store om eftermiddagen

Aftenklub
Fra august til maj har vi 2-3 gange om måneden klubaften fra kl.17-19/20 3-6 årgang. Klubaftnerne ruller imellem ugens dage. Derudover har vi mindst 2-3 forskellige årlige overnatning

Forældresamarbejdet 
Vi prioriterer et godt og konstruktiv samarbejde med forældrene højt. Vi mener den tætte daglige kontakt er vigtig for alle parter, derfor opfordre vi forældre til at komme ind og hente deres børn. Børnene opholder sig mange timer hos os om ugen. Det er derfor vigtig, at vi informeres om evt. ændringer i hjemmet eller andet der kan have indflydelse på jeres barns humør og overskud. Vi ser det som en klar fordel at have engagerede forældre. Forældre der stiller spørgsmål og kommer med konstruktiv kritik. Ros og anerkendelser modtager vi naturligvis også meget gerne , men også meget gerne deltagene på visse arrangementer  

SFOen og klubben vil fokusere på:
•    At tage individuelle hensyn til barnet 
•    At børnene har en tryg og stabil hverdag i SFO og klub 
•    At øge børnenes evner til at indgå i sociale relationer til andre børn som voksne 
•    At vi har en god omgangstone imellem store som små, voksne som børn   
•    At tage udgangspunkt i barnets ressourcer 
•    At der er en god og rar atmosfære  

Åbningstider 
I skole uger har vi åbnet:
Mandag til torsdag kl.06.15-08.15 og kl.13.00-17.00 
Fredag kl.06.15-08.15 og kl.13.30-16.30 
I skolefri uger 
Mandag til torsdag kl.06.15 -17.00 
Fredag kl.06.15-16.30 
I skolefri ugerne slår vi oftest SFO og klub sammen, kan være både først og sidst på dagen eller hele dagen. Vi vil melde ud hvor der er åbnet

Aktiviteter 
I SFO,en og klubben er der rige muligheder for at børnene kan udfolde sig både inde og ude. F.eks. gennem leg, udklædning, træsløjd, værkstedsaktiviteter, spil, syning, boldspil, udeaktiviteter og udflugter i naturen m.v. 
I det daglige lægger vi meget vægt på, at det er børnenes frie valg, om de vil deltage i dagens aktiviteter/tilbud eller de gerne vil lege. 
Begrænset antal på aktiviteterne kan forekomme.

Aktivitetsplan
For at hjælpe forældre, børn og os selv, sætter vi en aktivitets oversigt op på opslagstavlen, samt lægger den ud på Aula gældende for både SFO og klub. Så kan alle bedre følge med i hvilke aktiviteter der sker i den kommende uge 

Kontrolleret pasning 
I SFOen og for 3 klasse i klubben, har vi kontrolleret pasning, hvilket betyder at vi skal føre kontrol. Det gør vi ved at have et system der hedder komme og gå i Aula, hvor alle skal krydse sig ind og ud, gælder også for 4-6 årgang. Her vil man også som forældre kunne se om ens barn har krydset sig ind/ud, samt give os små beskeder. 

HUSK: Børn altid skal sige farvel til den voksen der står som lukker. 

Sygdom
Syge børn modtages ikke i SFOen og klubben. Derfor henstiller vi til forældrene at syge børn har det bedst hjemme 

Mad 
SFOen  tilbyder ikke mad til børnene dagligt. Derfor opfordre vi jer forældre at har mit barn behov for mere mad en skolemadpakken, så er det rigtig godt at have en ekstra madpakke med til om eftermiddagen, det kan jo være en lang dag. 

I klubben har vi 3 gange om ugen eftermiddags hyggemad, som børnene er med til at lave til alle

Fredagshygge
Om fredagen holder vi fredagshygge, her bliver der lavet lidt lækkert. Det kan være kage, grovboller eller andet lækkert  

Om morgenen i SFOen 
Morgenstunden er stille og rolig. Vi hygger, spiller spil, tegner og leger. Børn der møder i SFOen om morgenen skal huske at sige godmorgen til en voksen
Mandag til fredag åbner vi også gymnastiksalen kl. 7.15 til 8.00.  Hvor der er fri leg, for dem der har lyst

Morgenmad, 
Fra kl.6.20-7.45 serverer vi morgenmad, som typisk består af havregryn/grød, cornflakes, rugbrød, grovboller eller knækbrød, syltetøj, ost og mælk. 

Klokken ca. 08.10 bliver børnene sendt/fulgt til klasserne. 

Skolens udenoms areal 
Børnene i SFOén kan frit færdes på SFOens legeplads. Her er der mange steder, hvor børene kan ”gemme” sig lidt for de voksne. Vi mener, det er vigtig for børnene, at de ikke hele tiden føler sig overvåget. Derfor er det ikke altid vi kan sige præcis hvor jeres barn opholder sig, når de bliver afhentet.
 
Vi voksne er selvfølgelig i området og det er klart at vi over for nye børn gør en ekstra indsats for at fortælle og vise hvor områdets fysiske grænse er: trappen til p-pladsen og træerne mod vejen. 

Resten af skolens udenoms areal skal der være en voksen med, når man går i SFO. 

Går man i klub, må man gerne bevæge sig frit rundt på skolens område når man er i klub. Det er ikke tilladt at gå i Meny når man er i klub

Sko og overtøj frit område
SFO,en og indskolingen er børnesko fri område fra oktober til april, det vil sige alle børn skal sætte deres sko/støvler og hænge deres overtøj i garderoben ved gymnastiksalen. Det giver et renere miljø for både børn og voksne i skole og SFO tiden

Mobiltelefoner i SFO
Børn må ikke bruge deres mobiltelefoner når de er i SFO, de skal være slukket og lagt i tasken, skulle et barn få behov for at ringe hjem, er det altid muligt at låne vores telefonen 

Mobiltelefoner i klub
Når man går i klub, må man gerne bruge sin mobil, her er det selvfølgelig vigtig vi hjælper dem med at holde god etik i brugen af disse, det vil sige man tager ikke billeder/optager nogen der ikke ved de bliver filmet/taget billeder af, eller ikke vil have det, man ringer eller skriver ikke, noget der kan gøre andre ked af det.  

Eget legetøj i SFO
På legetøjsdage er det tilladt at tage eget legetøj med på eget ansvar.    

Erstatning
SFO,en og klubben har ikke en forsikring, der dækker for bortkommet/ beskadiget tøj eller ting  

Personale 
SFO
Er der 5-6 pædagoger/pædagogiske assistenter om eftermiddagen
Klub
Er der ca. 3 pædagoger/pædagogiske assistenter om eftermiddagen

 

Dokumenter