Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Låsby skoles trafikpolitik

 

Børn udvikles både fysisk og mentalt ved at bevæge sig ved egen hjælp i skole. De udvikler gode vaner for bevægelse, til gavn for deres livslange sundhed. 

 

Børn, der selv cykler eller går i skole, møder friskere i skole og er klar til at gribe dagen. Børn og unge, der bevæger sig alene eller sammen med søskende i trafikken, lærer at tage ansvar for sig og andre.  Vi tror, at børn der kan selv og tager ansvar for andre, er mere robuste børn.

 

Derfor ønsker vi som skole, at skabe en trafikkultur omkring skolen, der støtter op om:

 

  1. At give vore børn og unge forudsætningerne for at færdes sikkert i trafikken
  2. At sikre en god og sikker skolevej for alle børn og unge på Låsby
  3. At gøre bevægelse og motion til en naturlig del af hverdagen
  4. At træne vore børn og unge, så de kan transportere sig selv i skole, på skoleture og på lejrskoler.

 

Vi arbejder ud fra en forventning om, at de voksne omkring skolen – personale, forældre og gæster - er rollemodeller for vore børn og unge.

 

Vi ønsker gennem dialog, at inddrage lokalsamfundet i dette arbejde.

 

 

Tiltag og aktiviteter  

 

Overskrift

Skole

Forældre

På vej

Mindre mylder ved skolestart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder for at skabe en sikker skolevej for alle børn i Låsby.

 

Skolen arbejder for at etablere en skolepatrulje.

 

Skolen arbejder, i samarbejde med myndighederne og samarbejdspartnere, om at formidle og udvikle relevant informationsmateriale til forældre og børn.

 

Udarbejder skolen en kortlægning af ”de gode og sikre skoleveje” i Låsby.

 

Forældre opfordres til kun at parkere i kys og kør – ikke parkeringspladsen, der lukkes af sikkerhedshensyn.

 

 

 

Vi opfordre forældre til at orientere sig i skolens trafikfolder og informationsmateriale.

 

 

 

Vi opfordre, at man som forældre træner sine børn i 0. kl., så de kan færdes alene og sikkert i trafikken til og fra skole.

 

Undervisning

 

I undervisningen arbejder vi i skolen med en alderssvarende træning og forberedelse til at færdes sikkert i trafikken.

 

I 0. kl. øves til og gennemføres en gå-prøve.

 

Børn i 2. klasse kan gå på ture med én lærer i lokalområdet.

 

I 3. kl. gennemføres lille cykelprøve i samarbejde med politi.

 

I 4. klasse forventes de 3-4 km. (kort!)

 

I 5. klassen gennemføres store cykelprøve på vejene i Låsby.

 

I 6. klasse forventer vi, at elever selv kan transportere sig på cykel i.f.m. skoleture ad mindre og sikre veje.

 

I 7. klasse forventer vi, at den unge kan cykel til Galten eller Ry fra Låsby og tilbage, uden direkte lærerguidning.

 

I hele skolegangen øver vi os i at bruge byen, at gå ture, løbe ture og bruge byen og naturen til bevægelse og refleksion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrene inviteres til deltagelse i lille gå-prøve og forældrekursus en formiddag i 0. klassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Store cykelprøve gennemføres i samarbejde med ældreforeningen i Låsby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre opfordres til at støtte deres børn i lære at cykle til Ry og Galten.

 

Forældre giver samtykke i Aula.

Rollemodel

De ældre børns rolle

 

 

 

 

 

 

 

Trafikven

 

 

 

 

Cykelhjelm og gul vest

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med lille gå prøve gennemføres et forældre-kursus i 0. klasse, med fokus på sikker skolevej, sundhed og forældrerollen i trafikken. Fokus er bl.a. på forældrenes rolle i trafikken, som rollemodeler for vore børn.

 

Trafikven: I 1. klasse får eleverne en trafikven, der i et par uger, vil hjælpe de små i skole.

 

Vi opfordre til, at alle børn på Låsby Skole bruger cykelhjelm og gul vest, når de cykler til og fra skole.

 

I skolesammenhæng bruger alle cykelhjelm og vest.

 

 

Forældre er vigtige rollemodeller, derfor opfordre vi forældre til at støtte deres børn i selv at bevæge sig til og fra skole.

 

 

 

 

 

Samarbejde

 

En sikker og sund skolevej sikres kun i samarbejde med forældre, lokalsamfund og myndigheder. Låsby skole prioriterer derfor samarbejdet og dialogen med myndighed, forældre og foreninger.