MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Forældrerepræsentanter

Laila Andersen   
Tania Schmidt
Susanne Rafn Dall 
Karina Vingtoft 
Helle Overbye 
Pia Husted Blok (indtrådt som suppleant)

Medarbejderrepræsentanter

Annette Værum Hinkbøl
Elisabeth Kirstine Jenny Morsing

Lederrepræsentanter

Louise Timm
Peter Cochran Bech
Jean Moberg
Kristian Suusgaard
Rikke Lambæk