Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores samarbejdspartnere

PPR Skanderborg

Vi har tæt samarbejde med Camilla Nicolaisen, PPR-psykolog. Hun sidder med til alle vores tværfaglige samarbejdsmøder (TS-møder), er tæt sparringspartner for ledelsen og de pædagogiske konsulenter og laver aftalte og relevante test i samarbejde med vores elever. Derudover har alle teams mulighed for at få supervision på både klasse og elevniveau samt sparring efter behov.

 

Sundhedstjenesten, Skanderborg.

Vi har mulighed for at henvende os til Sundhedstjenesten i Skanderborg, når vi har brug for sundhedsplejerske, fysio- eller ergoterapeuter. De giver sparring, rådgivning i konkrete elevsager. Fysioterapeuterne laver motorisk screening af alle skolestartere på afd. D og har derudover mulighed for at lave relevante test og sensorisk profil. Skolen laver henvendelse til Sundhedshuset, hvis det besluttes på et tværfagligt samarbejdsmøde.

 

HB taxa

I forbindelse med indskrivning tilbydes alle elever på specialområdet taxabus-kørsel til eller fra skolen, hvis eleven ikke er selvtransporterende.

Ønsker forældre selv at køre deres barn til og/eller fra skole er der mulighed for kørselsgodtgørelse.

 

Specialområde Autisme- Autismefokus

Vi har tæt samarbejde med Autismefokus, som står for undervisning på Autismepiloten, som er en uddannelse vi over en 3-årig periode giver til alle medarbejdere på specialafdelingerne. Læs mere her.

 

LæsehundNellie

Vi er så heldige at få ugentlige besøg af Christina og hendes søde læsehund Nellie.

 

VISO

I særlige komplekse elevsager kan vi på et tværfagligt samarbejdsmøde vurdere, at vi har brug for supplerende ekspertise, viden og erfaring. I sådanne tilfælde kan vi lave en henvisning til VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation). Læs mere her. 

 

Show My Day

Skanderborg kommune har et samarbejde med Show My Day, som er udbyder af et digitalt skema-redskab, som kan bruges af både skole og hjem. Vi benytter os af Show My Day, når vi vurderer at det vil passe godt til den enkelte elev. Læs mere her.

 

Lokale virksomheder
Vores UU-vejledere har tæt samarbejde med lokale virksomheder som i kortere perioder kan tilbyde praktikpladser til vores elever.