Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Det tætte forældresamarbejde

Vores allervigtigste samarbejdspartnere er forældrene til vores elever. Vi tror på, at den viden forældrene besidder om deres barn er en stor ressource for os, i vores pædagogiske arbejde på skolen. Vi sætter stor pris på den tætte dialog og åbenhed, der går begge veje.

Vi benytter os af AULA, som vi primært kommunikerer igennem, men derudover kan vi i kortere eller længere perioder aftale regelmæssige telefonopkald. Alle grupper/klasser har en mobiltelefon, som der kan ringes eller SMSes til, ved behov for her og nu kontakt.Jacob Bager

2 gange om året inviteres forældre til skole-hjem samtaler, hvor elevplanen og elevens trivsel i dagligdagen drøftes.

2 gange årligt afholder vi forældremøder. Et i juni måned, hvor der først er en fælles del for alle forældre til børn i specialafdelingen, også de nye som skal har børn der skal starte efter sommerferien. Her fortæller vi lidt om, hvad der rører sig på skolen, og vi forsøger at finde en oplægsholder relevant for forældregruppen. I 2022 havde vi besøg af Jacob Bager, som er autist. Jacob fortalte om sit liv med autisme fra skolegang til voksenliv. På dette forældremøde er der også tid til, at Jacob Bagerforældre kan møde de medarbejdere, der skal være en del af af ens barns team det kommende skoleår. Når skoleåret er godt i gang, vil der bliver indkaldt til endnu et forældremøde i løbet af efteråret. Her planlægger teamet indholdet.

 

 

Vi indkalder til TS-møder, når vi vurderer der er et behov for, at alle samarbejdspartnere omkring eleven mødes og drøfter elevens aktuelle trivsel. Til disse møder deltager, udover forældrene, PPR-psykologen, teamet omkring eleven, pædagogisk konsulent på skolen og andre eksterne samarbejdspartnere (aflastning, rådgivere, familiehuset).