Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Særligt for afd. E

Afd. E er et specialpædagogisk skoletilbud til elever med ASF, der kræver et tilbud og en højere grad af individualisering. Eleverne har et kognitivt funktionsniveau som oftest ligger indenfor normalområdet.Undervisning

Det er et mål for elevernes undervisning, at de lærer og udvikles i et miljø hvor de er i trygge rammer og samtidig har mulighed for at læne sig op ad almenklasserne. Fysisk ligger de derfor placeret tæt på almenklasserne. E-klasserne skærmes i den forstand, at de har flere voksne i klassen, der er fokus på hvad hver enkelt elev har brug for af forberedelse ifm. fx skift, igangsætning, aktiviteter mm. Alle klasser har et fast team af lærere og pædagoger, der som udgangspunkt varetager al undervisningen i gruppen.

Vi har en struktureret hverdag både i undervisningsdelen og i pauserne, hvor visuel støtte, forudsigelighed, faste rutiner, klare aftaler og tydelige guidende voksne er bærende elementer.  Undervisningstilbuddet i E-klasserne tilrettelægges i en vekselvirkning mellem fælles undervisning i klassen og undervisning der er individuelt tilrettelagt.

A-teamet, som er tilknyttet mellemtrin og udskolingen på afd. E, har lang erfaring i at støtte elever med angst og ufrivilligt skolefravær tilbage til skolen. 

UndervisningAfd. E har 71 elever fordelt på 10 klasser, hvoraf den ene klasse er A-teamet (0.-10. klassetrin). Vi stræber efter at der maksimalt er 6-7 elever i hver klasse, men vi kan I særlige tilfælde vælge at udvide klassen med 1-2 elever. Grupperne er sammensat i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne, hvor alle elevers behov og udviklingspotentialer forsøges imødekommet bedst muligt. En gruppe kan godt have elever på flere forskellige klassetrin. Klassens navn afspejler derfor ikke klassetrinnet.

Klasserne indrettes efter elevernes behov. I nogle klasser er der et fællesbord til samling og fællesundervisning og mere eller mindre afskærmede egne pladser tilpasset elevernes behov. I andre klasser er bordene i typisk klasseopstilling med mulighed for at trække sig til en individuel plads med tilpasset afskærmning.

På afd. E tilbydes hele fagrækken. Når der er en situation som fx opstart efter skolefravær eller eleven i en periode er belastet, vil der med forældre og team kunne aftales reduceret skema i tid eller eleven kan i en periode fritages fra specifikke fag.Bordtennis
De fleste af eleverne på afdeling E tager hele eller dele af folkeskolens prøver efter 9. klasse.

For elever, som er i en situation hvor det ikke er muligt, arbejdes der med andre meningsfulde ting, når de andre forbereder sig til prøverne.

På afdeling E har vi mulighed for at individualisere og tilrettelægge skoledagen og undervisningen så det giver meningen ind i klassesammenhængen. Vi skaber rammer for eleverne, hvor de har størst mulighed for succes og mestring. Medarbejderne er fagligt funderede ind i autismepædagogik og relationsarbejde. Når vi ikke lykkes, gør vi os umage for at tænke nye mulige veje indenfor de rammer og ressourcer, vi har tilgængelige.