Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Regler for brug af computere

Regler for brug af computere på Låsby Skole.

Skal underskrives af hver enkelt elev fra 5.- 9. klasse og deres forældre.

1. Computerne er til undervisningsbrug. Spil, chat og planløs surfen på nettet skal altid ubetinget vige for seriøst arbejde. Bibliotekets computere må kun anvendes til undervisningsbrug.

2. Man skal logge på i sit eget navn og password. Det er forbudt at bruge andres og at gøre forsøg på at opsnappe dem. Man skal logge af efter brugen og rydde op på arbejdspladsen.

3. Man skal passe på computerne - lad være med at skubbe. Man må ikke spise og drikke ved maskinerne. Elever må heller ikke flytte rundt på computere, mus, tastaturer, hovedtelefoner mm.

4. Eleverne skal fra 5. klasse bruge egne hovedtelefoner. 

5. Computernes brugerflade er indrettet på undervisningen og skal kunne genkendes af alle brugere. Derfor må maskinernes opsætning ikke ændres. Elever må ikke lægge programmer ind.

6. Almindelige love og regler om ophavsret skal overholdes. Derfor må programmer, der er egnet til at omgå disse regler ikke findes på skolens computere.

7. Skolens computere skal kunne ses af alle skolens brugere. Derfor er det forbudt på skolens computere at søge ind på hjemmesider, der viser pornografiske, makabre eller på anden vis anstødelige billeder.

8. Udprintning må kun ske til undervisningsbrug. De digitale kameraer må bruges efter aftale med lærer.

9. Eleverne gemmer materiale på eget drev eller i elevintra.

Indholdet af elev-drevet er privat; men ved mistanke om misbrug kan skolens ansvarshavende gå ind og kontrollere indholdet efter at have ændret passwordet. Dette vil man naturligvis få at vide.

10. Enhver brug af computerne og netværket, som efter skolens vurdering er enten ulovlig eller skadelig for skolens omdømme og virksomhed er forbudt.

Overtrædelse af reglerne kan medføre, at brugernavnet lukkes i kortere eller længere tid, og at man udelukkes fra brug af maskinerne. I grove tilfælde vil forældrene og eventuelt SSP blive kontaktet.

Det er alles ansvar, at ovenstående regler overholdes, så computerne fungerer, og vi fortsat har adgang til Internettet.