Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsplaner

Trivselsplaner

Trivselsplanen på specialafdelingerne på Låsby Skole er inspireret af LA2 udviklet af Sopra (ifm. Socialstyrelsens satspuljeprojekt som opererer med tre faser; forebyggelse, håndtering og læring).
Grundstenen i LA2 i er metoden Low Arousal og inspireres samtidig af recovery-perspektivets fokus på udvikling, deltagelse og personens eget indefra-perspektiv.
Vi har på specialafdelingerne på Låsby Skole udviklet materialets forebyggende del, Trivselsplanen, så den passer ind i skoleregi.

Trivselsplanen er et godt sted at starte, når man laver skole for elever med autisme som også ofte er belastet på andre parametre. Hensigten med trivselsplanen er, at den skærper fokus på, at eleven får brugt sine ressourcer bedst muligt i både sociale og faglige sammenhænge på skolen. Hovedfilosofien er, at jo mere medarbejder og elev samarbejder om at øge trivsel og tryghed, jo færre belastninger oplever eleven.Trivselsplan

Materialet består af selve trivselsplanen ”Min trivselsplan”, som skal udfyldes. I trivselsplanen arbejder eleven med at genkende egne tegn, gode strategier og behovet for støtte fra andre på henholdsvis en god, en ok og en svær dag. Derudover er der tilknyttet en arbejdsbog, som guider eleven gennem materialet og eksempelark, som eleven kan præsenteres for efter behov. Der er lavet en udgave primært til indskolingen og en primært til mellemtrin og udskoling.

 

Elevbog eksempler