Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for sundhed

Princip for sundhed på Låsby Skole

Status

Vi ser sundhed for den enkelte elev som fremmende for læringsmiljøet og ser gerne den enkeltes sundhed styrket gennem nedenstående tiltag. Sundhedsbegrebet tænkes her bredt dækkende fysisk, psykisk, mentalt, åndeligt og socialt og skal ses sammenhæng med trivsel.

Målet med princippet

Princippet skal synliggøre handlemuligheder og ansvar og forventninger for elevernes sundhed.

Tiltag og ansvar

 • Det tilstræbes, at eleverne har en sund og nærende madpakke med hver dag.
 • Slik, kager, læskedrikke inkl. energidrikke og chips må ikke medbringes på skolen i skoletiden, og forældrene forventes at støtte aktivt op omkring denne bestræbelse.
 • Der kan ved særlige lejligheder uddeles søde sager i klassen, men det opfordres til at dette begrænses.
 • Det forventes, at forældre er opmærksomme på, at børn får tilstrækkelig søvn og er klar til at modtage læring ved skoledagens start.
 • Når der handles ind på skolens vegne, handles der økonomisk fornuftigt, om muligt økologisk.
 • Der opfordres til at børn selv transporterer sig i skole, og i vides muligt omfang går eller cykler.
 • Bevægelse er en naturlig del af hverdagen i både pauser og timer.
 • Enkelte klasser deltager i relevante landsdækkende aktiviteter som ”Alle børn cykler”, mv.
 • Elevrådet er aktivt og kommer gerne med ideer til mere sundhed.
 • Der serveres ikke alkohol til arrangementer, når elever deltager.
 • Forældre orienteres, hvis elever ryger eller anvender snustobak. Dette er et specifikt ønske fra et stort flertal i forbindelse med forespørgsel ved skolefesten 2018.

Tilsyn og evaluering

Punktet taget op i forbindelse med årlige trivselsmålinger, forældremøder mv.