Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skoletrafik

Princip for skoletrafik på og omkring Låsby Skole

Status:
Princippet omhandler skole og skolebestyrelses retningslinjer for trafikken i og omkring Låsby Skole.

Målet med princippet:
At sikre tryg og sikker trafik i skolens nærmiljø.
At skabe synlighed for sikker trafik for skolens daglige brugere.
At skabe kultur for en god trafikmoral.
At påvirke børn, personale og forældre til en trafikadfærd der fremmer fokus på sundhed og sikkerhed.
At begrænse antallet af kørende og parkerede biler på og omkring skolens område.

Tiltag og ansvar:
Opgaven skal løses gennem saglig og respektfuld kommunikation mellem skolens daglige brugere -
kommune - og politi.
Gennem dette arbejde ønsker skolen og skolebestyrelsen at størstedelen af eleverne i den almene del ved
egen hjælp transporterer sig til og fra skolen.
At alle elever skal have forståelse for og viden om færdselsregler og vigtigheden af en god trafikkultur.
At oplevelsen blandt brugerne er, at det er blevet mere sikkert og trygt at færdes på og omkring skolen.
Opgaven skal løses gennem saglig kommunikationen mellem skolens daglige brugere –
Kommune – politi – naboer i en god tone med respekt for alles ret til at kunne færdes i området.

Tilsyn:
Gennem brugerundersøgelser blandt de involverede parter og gennem synlighed på årsplanen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 9. juni 2016.