Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for trivsel

Princip for trivsel

Skolen er et fællesskab, som elever, ansatte og forældre trives i, fordi de er en værdifuld del af et velfungerende fællesskab. På Låsby Skole anser vi trivsel som en forudsætning for læring og det gode skoleliv. Derfor arbejder vi med trivsel på mange måder:

Social trivsel: Alle skal trives med og blandt kammerater og voksne. Det forudsætter, at vi accepterer hinandens forskelligheder, at vi har en god omgangstone og en god omgangsform og at vi altid samarbejder om trivsel.

Trivsel i undervisningen: Skolens læringsmiljø skal understøtte, at enhver yder sit bedste for at få så gode resultater som muligt. De faglige udfordringer i undervisningen skal passe til den enkelte og det skal være tydeligt for både elever og forældre, hvad den faglige udfordring består i.

Fysisk trivsel: Skolen er indrettet så der er mulighed for aktiviteter i pauserne. Her er plads til både leg og bevægelse og til at sidde og snakke med kammerater. Der er fokus på, at bevægelse indgår i den daglige undervisning.

Trivsel i skolens fællesskaber: Vi prioriterer fællesarrangementer og fællessamlinger som en vigtig del af skolens kultur og som noget, der skaber trivsel. Når vi samles, lægger vi vægt på, at både elever, ansatte og forældre bidrager til fællesskabet med engagement og god opførsel.


Skolebestyrelsen november 2013

Kristian Strøbech
Bestyrelsesformand