Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afd. D og E

Fælles for begge afdelinger (Vores skole – Skolens specialafdeling)

Vi er et kommunalt specialpædagogiske tilbud for elever med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Skolen har to specialafdelinger. Specialklasseafdelingen er primært for normalt begavede elever med autismespektrumforstyrrelser, som er integreret side om side med vores almen klasser. Vores specialafdeling er for elever med svær autismespektrumforstyrrelser og/ svær ADHD i mere skærmende rammer. Vi modtager elever fra 0. til 10. klassetrin fra hele Skanderborg kommune. Eleverne i vores specialafdelinger er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Skanderborg kommune. Skoleplaceringen vurderes løbende gennem elevernes skoletid.

Overordnet kendetegner vores målgruppe sig ved følgende. Mennesker med autismespektrumforstyrrelser har typisk vanskeligheder inden for tre områder: Kommunikation; Socialt Samspil; og Social Forestillingsevne. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Dette har vi fokus på og er udgangspunktet for vores specialpædagogiske arbejde på Låsby skole.

Grundlæggende arbejder vi ud fra den pædagogiske tanke at ”alle børn i udgangspunktet gør, det bedste de kan i den givne kontekst, og hvis der er behov for, at der gøres noget andet, er det de voksne omkring dem skal iværksætte det”. Det betyder, at det er de voksne omkring barnet, der har hovedansvaret for at iværksætte forandringer, hvis det er det, som skal til for at skabe trivsel og læring.

Vi tilstræber en anerkendende tilgang til succeser såvel som udfordringer i vores møde med eleverne i specialafdelingerne.