Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Sammenhæng og status

Dette princip er en del af skolens samlede politik omkring samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i dette samarbejde. Princippet er et af de lovpligtige principper, som alle skolebestyrelser skal udforme.
På Låsby Skole anser vi retningslinierne og hensigterne i dette princip som en af hjørnestenene i den samlede indsats for at vores elever kan opnå den bedst mulige læring og trivsel. Tilstedeværende og god kommunikation opbygger tillid og skaber fundamentet for et godt samarbejde mellem hjemmet og skolen om elevernes skolegang.

Målet med princippet

På denne baggrund er det et gennemgående princip på Låsby Skole, at kommunikation prioriteres højt på alle niveauer, og at vi i tvivlstilfælde hellere informerer for meget end for lidt.
Det er et mål for Låsby Skole, at ledelse, medarbejdere, elever og forældre kommunikerer i en facon, som er rettidig, åben, anerkendende og respektfuld. Vi kan godt være uenige, og hvor mange mennesker samarbejder, kan der opstå uoverensstemmelser. Vi insisterer på at fastholdelse en konstruktiv og grundlæggende respektfuld dialog i alle situationer. Både gennem moderne kommunikationsmidler og ansigt-til-ansigt.

Vi henstiller til, at kommunikation omkring skolens pædagogiske praksis ikke foregår på diverse sociale medier, men rettes direkte til skolen via skolens kommunikationsplatform eller telefon.

Tiltag og ansvar

I forlængelse af disse principper skal skolens ledelse og medarbejdere:

          ●  Sikre at forældre bruger og kender forretningsgangen ved henvendelse til skolen i forskellige situationer. 

          ●  Gøre det nemt og ensartet på tværs af hold og årgange at følge med i elevernes læring.

          ●  Svare så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældre. 

Ligeledes forventer vi af forældrene, at de: 

          ●  Følger indgående med i informationer om deres børns læring og skolehverdag. 

          ●  Bidrager til at opretholde en kultur på Låsby Skole, hvor vi taler godt om hinanden og taler direkte med hinanden om eventuelle bekymringer. 

          ●  Vægter den konstruktive dialog i alle sammenhænge. 

Tilsyn og evaluering
Princippet fordrer input fra personale, forældre og elever for at høre hvordan de oplever kommunikationen. Evaluering kan være ad-hoc eller via årlig rundspørge. 

Revideret i skolebestyrelsen 11.10.2018