Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for ekskursioner, skolerejser og udvekslingsrejser

Princip for ekskursioner, skolerejser og udvekslingsrejser

Status:
Princippet omhandler undervisning i forbindelse med ekskursioner, skolerejser og udvekslingsrejser.

Målet med princippet:
Skolebestyrelsen ønsker, at elevernes daglige undervisning suppleres og underbygges med ekskursioner og
ture i Danmark for at forbedre elevens kendskab til Danmark. Ligeledes ønsker der relationer til udlandet
for derigennem at opfylde kravet om internationale dimensioner i undervisningen.

Tiltag og ansvar:

Ekskursioner og skolerejser af flere dages varighed:
I indskoling og mellemtrin opfordres forældre gennem forældrerådet i den enkelte klasse til selv at
arrangere ekskursioner og udflugter idet skoleledelse og lærer forventes at bakke op om arrangementerne.
Der kan ikke forventes økonomisk tilskud fra skolen ud over lærertimer efter aftale med ledelse og den
enkelte lærer. Der er således mulighed for at forlægge undervisningen uden for skolen såfremt
ekskursionen har et undervisningsmæssigt formål/indhold. Ekskursioner lagt i skoletiden forudsætter alle
elevers deltagelse.

På 8. årgang gives der tilskud til en tur til København med 2 overnatninger.

Udvekslings-/udlandsrejse: 
Rejsen på 9. klassetrin kan være en udvekslingsrejse, da skolen anser
udvekslingen som indeholdende de største faglige og personlige udfordringer. Såfremt det ikke er muligt at
arrangere en udvekslingsrejse forventes det at en udlandsrejse indeholder udfordringer og læring af
kulturel, sproglig og faglig karakter for eleverne.
Udgifterne til elevernes rejse og ophold, herunder transport og entré, dækkes af tilskud fra skolen,
overskud fra restauranten i forbindelse med skolefesten, opsætning af flagallé og omdeling af Låsbybladet.

Skolen kan opkræve et beløb pr. dag pr. elev svarende til de faktiske udgifter til kost jf. Folkeskoleloven.

Tilsyn:
Der forventes formidling af oplevelser til skolens øvrige elever, ligesom ledelse og skolebestyrelse forventer
tilbagemelding fra de afholdte arrangementer.

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 14. april 2016