Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for den åbne skole.

Princip for den åbne skole.

Status.
Dette princip omhandler skolens og skolebestyrelsens ønske om undervisning udenfor skolens faste
rammer for derigennem at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen.

Målet med princippet.
Skolebestyrelsen ønsker at støtte op om kulturelle, sproglige og lærende tiltag indenfor undervisningen.
Skolebestyrelsen ønsker at udbrede kendskabet til andre kulturer og deres skoler.
Skolebestyrelsen ønsker at udvide elevens sociale kompetence og almene dannelse for derigennem at
forberede sig til livet efter folkeskolen.
Alle skal kunne deltage i undervisningen udenfor skolen, og der skal være tale om oplevelser, eleven ikke
ville kunne få på anden måde.
Eleven forventes at deltage aktivt i arrangementet og møde med interesse og vilje til at modtage ny viden.

Tiltag og ansvar
Skolen forventes i samarbejde med de lokale foreninger og virksomheder at etablere en vidensudveksling
afpasset til den enkelte årgangs niveau.
Eleverne forventes inddraget i processen, ligesom eleverne forventes at deltage i formidling af udbyttet til
resten af skolen.
Det er skolens ønske at inddrage de forældre som ressourcemæssig har overskud dertil i kontakten med
erhvervslivet.

Tilsyn og evaluering.
Skoleledelse og elevråd forventes årligt i forening med skolebestyrelsen at evaluere princippet.

Vedtaget af Skolebetyrelsen d. 14. maj 2016