Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for udbytte af undervisningen

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner


Skanderborg Kommune bruger MinUddannelse som læringsplatform og herigennem underrettes forældrene om elevernes udbytte af undervisningen.


Baggrund:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrenes løbende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. 
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.


Mål: 

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige udfordringer. 
 • Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et reelt billede af elevens faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder dialog og evt. konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling.


Tiltag - Skolens ansvar:

 • Skolen oplyser forældrene om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen udarbejder løbende opdatering af elevplanerne.
 • Skolen sikrer, at elevplanerne giver et reelt billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. 
 • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.
 • Elevplanen justeres løbende i MinUddannelse og skolen sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.


Tiltag - Forældrenes ansvar:

 • Det forventes at forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen. 
 • Det forventes at forældrene efter bedste evne følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring. 
 • Det forventes at forældrene holder sig orienteret om indholdet i elevplanen.
 • Forud for skole-hjem-samtalen (senest en uge før) har forældrene sammen med deres barn svaret på spørgsmålene vedrørende elevens alsidige udvikling.


Tegn:

 • At alle elever har en elevplan.
 • At alle forældre modtager en invitation til skole-hjem-samtaler.
 • At skole-hjem-samtalerne drejer sig om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

 

Tilsyn og evaluering:

Princippet fordrer input fra personale, forældre og elever for at høre, hvordan de oplever underretningen
af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen.

Evalueringen kan være ad hoc eller via en årlig rundspørge.

Vedtaget i skolebestyrelsen juni 2016.