Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for fritidsdel

Pædagogisk princip for fritiden i SFO og klub


Baggrund

Fritidsdelen på Låsby skole er en del af den samlede skole, og deler samme mission/vision samt værdier.

Fritidspædagogikken er i dag tæt knyttet til skolen. Vi har et fælles ansvar for det enkelte barns læring og
dannelse, og det er vigtigt at være opmærksom på vores rolle og ansvar som opdragere, igangsættere og
inspiratorer.

I fritidsdelen skal der være plads til fri leg og tætte relationer mellem børn og voksne ud fra det
enkelte barns behov. Det enkelte barn skal have mulighed for at lege uden voksenstyring, men
også for at kunne deltage i voksenstyrede tilrettelagte aktiviteter ud fra børnenes interesser.
Aktiviteterne skal være planlagt, så der er mulighed for at deltage på tværs af alder og grupper.

Mål

 • At børnene igennem den frie og strukturerede leg/aktiviteter udvikler sig socialt, styrker deres
  selvværd og egen selvopfattelse.
 • At børnene lærer at få fornemmelsen for hinanden, så forskelligheder respekteres. 
 • At børnenes fantasi og kreativitet udfordres.
 • At børnene har mulighed for at være fysisk aktive og kreative.
 • At børnene lærer at indgå i fællesskaber, hvor der er andre både børn og voksne, der sætter dagsordenen.


Tiltag og ansvar

 • At der indenfor skabes forskellige miljøer, der opfordrer til lege med og uden voksen tilstedeværelse.
 • At lokalerne indrettes, så der kan tilbydes flere forskellige aktiviteter under hensynstagen til både børnenes alder og køn.
 • At ugeplanen afspejler aktiviteter, der tager udgangspunkt i målene.
 • ​​​​​​​At legepladsen indrettes, så man kan finde ”aleneområder” samt områder, hvor man kan lege mange sammen.
 • At legepladsen indrettet både med plads til fysiske og mere rolige aktiviteter.
 • At der er forældrearrangementer hen over året.
 • At der er voksne om eftermiddagen, der ikke er sat på aktiviteter, så der opstår mulighed for blot ”at være”.
   

Tilsyn og evaluering

I forbindelse med tilsyn og evaluering lægges der vægt på følgende:

 • At skolens voksne ser, at der leges på tværs af aldre og grupper.
 • At børnene gerne vil være med i aktiviteterne i ugeplanerne.
 • Forældrene giver udtryk for deres tilfredshed ved at deltage i forældrearrangementerne.
 • At børnene fordeler sig både inden- og udenfor på eget initiativ.